Fototeka marubi online dating

Posted by / 13-Jun-2017 00:11

Fototeka marubi online dating

Fotograf, který se specializuje na tento žánr se označuje jako portrétní fotograf.Portrétování má dlouhou a bohatou historii, první portréty vznikaly již ve starověku. Ve středověku portréty vznikaly velmi zřídka a spíše až v pozdní gotice.V roce 1837, tedy dva roky před oficiálním uznáním tohoto objevu, francouzský fotograf Louis Daguerre pořídil první portrét (5,8 × 4,5 cm) naturalistického malíře a svého přítele Nicolase Hueta.Dalším dochovaným je autoportrét Roberta Cornelia z roku 1839 nebo snímek sestry Johna Williama Drapera Dorothy Catheriny z roku 1840.Daguerreotypický Saloon Williama Shewa, fotografická dodávka Photographic Van Rogera Fentona a vagón What-is-it?Mathewa Bradyho nastavily standardy portrétní fotografie druhé poloviny devatenáctého století.Styl těchto raných děl odpovídal tehdejším technickým požadavkům: 30sekundová expozice a estetické prvky vycházející z tehdejšího malířství.Pro dlouhé sekundy trvající nehybné setrvání před kamerou při výrobě daguerrotypií a kalotypií byly nutné různé podpěrky pro hlavu a tělo.

Tak uvedl do fotografie její schopnost poskytnout levně a každému jeho podobiznu. Vizitky bylo relativně snadné i levné kopírovat ve větším počtu. Fotografické vizitky si pak mohli přátelé vyměňovat mezi sebou a díky standardnímu formátu sbírat a umísťovat do rodinných alb.

V roce 1851 přestěhoval své podnikatelské činnosti na Regent Street, kde založil „Chrám fotografie“ (Temple to Photography), který fungoval až do roku 1867.

Následně se objevily první teorie portrétu, Marcus Aurelius Root se inspiroval dílem švédského vědce Emanuela Swedenborga a anatomickými studiemi Charlese Bella. Bostonský daguerrotypista Albert Sands Southworth (1811–1894) v roce 1871 jeho myšlenku ještě rozšířil: požadoval, aby byl charakter člověka patrný hned při prvním pohledu na fotografii, v níž by měl být zachycen nejlepší výraz, jakého je portrétovaný schopen.

Stejně jako ostatní způsoby portrétování, zaměřuje se fotografie především také na tvář osoby, ale na snímku může být i část těla, nebo celá postava a doplňující pozadí.

Portrét není náhodný snímek, ale komponovaný obraz osoby ve statické pozici.

fototeka marubi online dating-78fototeka marubi online dating-5fototeka marubi online dating-11